Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Úvod Informácie Postup pri reklamácií

Postup pri reklamácií

 
V prípade reklamácie je zákazník povinný čo najskôr nás informovať emailom  a priniesť/poslať naspäť do predajne tlačiareň aj so všetkým príslušenstvom pribalením k tlačiarni pre vrátenie peňazí. Zákazník je povinný priniesť tlačiareň v nepoškodenom stave (nepoužívanú, neopotrebovanú, nepoškodenú). 
 
Balenie:
 
Zákazník je povinný ponechať si originálne balenie tlačierne a v prípade reklamácie je povinný priniesť tlačiareň v originálnom balení tlačiarne.
 
Neplatné reklamácie:
 
v nasledujúcich prípadoch reklamácie je záruka neplatná ak:
a) poškodenie a chyba tlačiarne boli spôsobené užívateľom tlačiarne a inštalácia tlačiarne nebola vykonaná  v súlade s návodom na použitie.
b) poškodenie a chyba tlačiarne boli spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s tlačiarňou ako napríklad obliatie tlačiarne tekutinami.
c) v prípade zlyhania kompatibility tlačiarne,  použitie nesprávneho kábla, zlyhanie výkonu a príkonu tlačiarne, zlého nastavenia rýchlosti tlačenia a rozdielnych nastavení formátov.
d) v prípade neoprávnených zásahov do tlačiarne ako  napríklad rozoberanie, opravovanie, prispôsobovanie a poškodzovanie tlačiarne.
e) v prípade použitia neschválených filamentov. filamenty kompatibilné s tlačiarňami  sú vyrobené a schválené spoločnosťou printrite a colido.
f) v prípade nesprávne zabalenej zásielky. tlačiarne a príslušenstvo sú vždy zabalené v ochrannej pene pre predídenie poškodeniu. reklamácia a záruka sa nevsťahuje na poškodenia tlačiarní alebo príslušenstva tlačiarní vzniknuté počas prepravy.
 
Servis:
 
Tím Colido technickej podpory je tu pre vás v prípade problémov s tlačiarňou. Kontaktujte nás na servis@colido.sk v prípade záručného servisu je potrebné uviesť informácie o tlačiarni (názov produktu, sériové číslo tlačiarne, dátum kúpy)
V prípade že reklamácia produktu je v súlade s reklamačnými podmienkami vám príde email od tímu technickej podpory colido a tlačiareň je potrebné poslať na nasledujúcu adresu:
 
Promis spol. s.r.o.
Hlavná 271/7
94657 Svätý Peter
 
Iné podmienky:
 
Colido môže požadovať náhradu škody od uživateľa v prípade produktu podrobeného záručnému servisu v nasledujúcich okolnostiach :
nesprávne používanie tlačiarne: v prípade poškodenia alebo chyby produktu spôsobenej  nesprávných používaním, nesprávnym nastavením, deformáciou tlačiarne pádom, vypálením elektrického obvodu tlačiarne ,...
nekompatibita: v prípade vzniknutia problému nie priamo súvisiaceho s produktom, ako napríklad rušenie tlačiarne inými elektronickými spotrebičmi, hluk tlačiarne, rýchlosť tlače, ale zápach vzniknutý počas tlačenia.
Vzniknuté poškodenie prostredníctvom vyššej sily ( blesk, oheň, zemetrasenie, záplavy, výtržnosti alebo vojna)
 
Obmedzenie záruky:
 
Trvanie predpokladanej záruky vrátane záruky predajnosti, množstva, účelu  je  časovo obmedzené . Na produkt sa vzťahuje iba jedna záruka a okrem nej nie  je môžné uplatniť si inú záruku.
Info Dodanie tovaru Kontakt